+3629628110 napelem@lanzo.hu

GINOP-4.1.3-19

Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma: 15 Mrd Ft 5.000-10.000 db

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 12 hónap

Pályázók köre:

Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások, melyek rendelkeznek három lezárt üzleti évvel melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma legutolsó lezárt üzleti évben min. 1 fő
Jogi forma szerint: SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok:

  • korlátolt felelősségű társaság
  • részvénytársaság
  • közkereseti társaság
  • betéti társaság
  • külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

A támogatás formája, összege, mértéke:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege min. 1 millió Ft – max. 3 millió Ft A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket. Jelen piaci árak mellett ezek alapján a pályázat tényleges támogatási intenzitása kb. 55- 70% között alakul.

Támogatható tevékenységek:

A projekt összes elszámolható költségén belül: Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából.

Nem támogatható tevékenységek:

Napelemes rendszer telepítése, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. Azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer által éves szinten megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoport – beleértve az érintett épület(ek)ben működő termelési eszközök – a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éves időtartamra vonatkozó áramszámlák alapján igazolható éves villamosenergia-igényét. Jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése Olyan épületek napelemes rendszerrel való ellátása, melyek nem tartoznak az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet) hatálya alá, kivéve a 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet 1. § (2) f) pontjában felsorolt épületeket. Meglévő napelemes rendszer cseréje, kapacitásbővítése. Mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek.

Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében:

A napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket a napelemes rendszer névleges teljesítménye nem haladhatja meg a 15 kW-ot Olyan épület, épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, melyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év időtartamban használatban álltak. A napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítménye. A csatlakozási teljesítmény a hálózatra kapcsolódó inverter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási teljesítménye. Olyan épület, épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelynek nincs állékonysági problémája és az épület tetőszerkezete a fejlesztést követő állapotban alkalmas a megújuló energiát hasznosító rendszer fogadására.

Elszámolható költségek

I. Beruházási költségek

Eszközbeszerzéshez kapcsolódó költség
Előleg: Nem igényelhető.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósítás helyszíne csak konvergencia régióban (Budapesten és Pest megyén kívül) lehetséges.

A támogatási kérelem benyújtása 2019. május 15. 12:00 – 2020. szeptember 30. 12.00 óráig. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.